OM OSS2018-11-27T15:23:23+00:00

Vi vill reformera Bygg-Sverige
– häng med på vår resa

I början av  2000-talet föddes idén att tillverka energisnåla hus utan köldbryggor. Vi har sedan dess förfinat vårt sätt att bygga, till dagens system med PIR-isolering och infräst regelstomme. Det innebär lågenergihus med tunnare ytterväggar och bättre isolering. Dessutom bygger vi säkert mot brand och fukt.

Marknadens bästa energivägg, överlägsen termisk effektivitet, leder till optimal energibesparing och minskade C02-utsläpp.
Byggsystemet sparar mer än 100 ggr så mycket energi som det gick åt att tillverka den i.
Passivhusklassad, U-värde 0,12, låg miljöpåverkan.
Stomme av PIR-isolering, brandsäker – kan inte sprida brand i fasad och tar inte upp fukt.
Endast 300 mm tjock vägg vilket ger fler kvm invändig boyta, minimerar byggnadens storlek och markanvändning.

Tillverkningen sker på vår anläggning i Hässleholm. Många av våra snickare har sin bakgrund från andra husföretag och har mångårig erfarenhet av hustillverkning. Skicklig personal på rätt plats tryggar din husleverans och vår devis ” Din idé vårt åtagande” står sig i alla väder.

FAKTA REFORMHUS

 

Medarbetare:

Ägare:

Produktion 2017:

Omsättning 2017:

Kontor, produktion:

15

Stefan Sigesgård, Niklas Rydell, K-Fastigheter

20 villor, 60 lägenheter

40 Mkr

Industrigatan 12, 281 43 Hässleholm