OM OSS 2017-02-27T12:15:51+00:00

Vi vill reformera byggsverige
– häng med på resan!

I början av  2000-talet föddes idén att tillverka energisnåla hus utan köldbryggor. Vi har sedan dess förfinat vårt sätt att bygga, till dagens system med PIR-isolering och infräst regelstomme. Det innebär lågenergihus med tunnare ytterväggar och bättre isolering. Dessutom bygger vi säkert mot brand och fukt.

Tillverkningen sker i under tak på vår fabrik i Hässleholm. Många av våra snickare har sin bakgrund på Modulenthus och har mångårig erfarenhet av hustillverkning.

FAKTA
Medarbetare:

Ägare:

Produktion 2016:

Omsättning 2016:

Kontor, fabrik:

10

Stefan Sigesgård, Niklas Rydell, K-Fastigheter

15 villor, 40 lägenheter

20 Mkr

Smidesvägen 2, Hässleholm