Parhus i Väckelsång

Väckelsång utgör en centralbygd med mycket lång bebyggelsetradition som tydligt låter sig avläsas i landskapet genom fornlämningar, bebyggelse och äldre sockencentra. Här har Reformhus levererat parhus som följer traditionen av lågmäld bebyggelse.

2017-11-24T08:33:26+00:0024 november, 2017|