Vårt byggsystem2018-02-09T10:05:11+00:00

Vårt byggsystem

Reformhus är mycket mer än bara väggar och tak, men låt oss börja där…

Att bygga lågenergihus kräver nytänkande. Därför reformerar vi nu sättet att bygga på. Vi tar det bästa ur två världar och erbjuder hus där hantverk och tradition tillvaratagits men där ny teknik ger fantastiska fördelar. Med Reformhus minskar du uppvärmningskostnaden, ökar boytan och bygger säkert mot fukt och mögel.

Vår tillverkning är anpassad för att bygga enligt de senaste beprövade metoderna. PIR-isolering limmas ihop till sektioner som är upp till 3 meter höga och 5 meter breda. Sedan tar en CNC-styrd portalfräs över och fräser ut hål för fönster och dörrar, samt spår för regelstommen. Minst 50 mm PIR-lämnas obruten mot utsidan, vilket gör att vi får en vägg helt utan köldbryggor. Sedan tar våra erfarna snickare vid och limmar och skruvar i de bärande träreglarna. Slutligen anpassas väggen för önskad fasadbeklädnad; träpanel, tegel, puts eller fasadskiva.

Tack vare PIR-materialets unika värmeisolerande egenskaper kan ytterväggen byggas avsevärt tunnare än med traditionella isoleringsmaterial. Det betyder rationell tillverkning, stor flexibilitet för utformningen, enklare transporter och snabb montering. Och mer än så. Du får mer bostad på samma byggyta som ett hus med traditionella väggar. För ett hus på 150 kvm vinner du 6 kvm mer bostadsyta. Med ett U-värde i väggarna på 0,12.

PIR är ett av marknadens mest effektiva och säkra isoleringsmaterial. Det består av polyuretan, ett material som under 40 år använts där effektiv isolering med minimal tjocklek varit ett krav. I byggbranschen har materialet använts i 20 år och de senaste åren har användningen ökat explosionsartat. Inte så konstigt när egenskaperna är så mycket bättre än för andra isolermaterial.

Tillverkningen sker på vår anläggning i Hässleholm