FUKTSÄKERT2018-01-25T12:30:04+00:00

Fuktsäkert

En av PIR-isoleringens stora fördelar är att det inte släpper igenom fukt. Materialet är diffusionstätt på endast 30 mm och gör att väggen i sig själv utgör diffusionsspärr. Därmed behövs inte diffusionsplast på insidan av väggen och de riskfyllda momenten med tejpning av plastremsor och eldosor försvinner. Skulle väggreglarna utsättas för fukt i samband med montaget sker en naturlig uttorkning genom osb och gips i takt med att huset värms upp. Syllen är särskilt viktig för att få en fuktsäker vägg. Därför har vi ersatt den traditionella träsyllen med en syll i stål. Dessutom finns en 15 mm tjock plastkloss i änden på varje träregel vilket effektivt förhindrar all risk för att fukt sugs upp i trästommen.