MONTAGE2018-02-09T12:52:48+00:00

Snabbt och säkert montage

Den låga vikten på våra väggar gör att montage i de allra flesta fallen kan ske med kran direkt från lastbilen som levererar byggsatsen. Våra erfarna lastbilsförare är även en värdefull tillgång som kranförare i samband med montaget. PIR-isoleringen är okänsligt för fukt och därför kan montaget ske riskfritt även vid dålig väderlek. Stommen till en villa monteras normalt på två dagar. Efter ytterligare två dagar är fönster och dörrar monterade, och sektionsskarvarna är tätade med fogskum. Den homogena konstruktionen med genomgående PIR-isolering gör att väggarna går att få mycket täta, och noggrannhet vid tätning ger garanterat passivhusklassning vad gäller täthet.