Ladda ner vårt magasin

Blivande Fastighetsägare

Vykort med kommentar

 

Reformhus är ett expansivt företag och vi söker hela tiden efter intressanta markområden för framtida byggprojekt.
Om du är markägare och vill ha ett förslag på hur du kan utveckla din mark, kontakta oss gärna för en förutsättningslös diskussion.
Genom starka partners kan vi tillsammans skapa mervärden ur ett hållbarhetsperspektiv.
Intressanta byggkoncept och innovativa arkitekter är måsten för marknadens intresse.

 

Reformhus erbjuder blivande tomtägare ett totalkoncept där vi tar hand om byggprojektet och dess utformning. Våra arkitekter bistår dig i utformningen av ditt ”drömhus” och följer ditt projekt genom hela byggprocessen.

 

Våra kontaktuppgifter hittar du här.

Boo Björk, Marknad

Sverige och Öresundsregionen

Mobil direkt 0721-50 58 92

boo.bjork@reformhus.se

Anders Åkesson, Marknad

Skåne och Öresundsregionen

Mobil direkt 0733-84 96 89

anders.akesson@reformhus.se